Главная → Статьи по пчеловодству → Содержание пчелиных семей и сезонные работы на пасеке → Про бджолину крадіжку (пчелиное воровсто). Про значення крадіжки і розподіл її на віди

Про бджолину крадіжку (пчелиное воровсто). Про значення крадіжки і розподіл її на віди

ЧИТАННЯ В ШКОЛІ БДЖІЛЬНИЦТВА
ПРО БДЖОЛИНУ КРАДІЖКУ

«Труды В. Э. О.», 1856, т. 4, отд. II, с. 48 - 74.

І. ПРО ЗНАЧЕННЯ КРАДІЖКИ І РОЗПОДІЛ ЇЇ НА ВИДИ

§ 1. Бджолиною крадіжкою називається явище, коли іносімейні бджоли літають не у свій вулик і виносять із нього мед у свої вулики. Ці насильницькі вчинки бджіл точніше було б назвати грабіжництвом, а не злодійством, але пасічники звикли вживати слово «злодійство».

§ 2. Злодійство бджіл розподіляється на 4 види, а саме: 1) просте (поодиноке); 2) складне (множинне); 3) взаємне; 4) зловмисне.

§ 3. Простим (поодиноким) злодійством називається таке злодійство, коли бджоли одного вулика крадуть мед із ін­шого вулика (також одного). Наприклад, вулик «Батурин» виносить мед із вулика «Пальчики».

Множинним злодійством називається таке, коли із ба­гатьох вуликів крадуть мед із одного або із багатьох ву­ликів.

Злодійство бджіл називається взаємним, якщо в один і той же час бджоли одного вулика крадуть мед у бджіл іншого вулика і навпаки. Наприклад, вулик «Батурин» виносить мед із вулика «Пальчики», і одночасно бджоли вулика «Пальчики» виносять мед із вулика «Батурин».

Зловмисним злодійством називають ту сильну крадіжку, яку прості пасічники через незнайство називають «наслан­ням бджіл». Це робиться злими й хитрими пасічниками в різних випадках різними засобами. Наприклад:

1) якийсь пасічник, невдоволений і обурений чимось проти сусіднього пасічника, вичікує сприятливий для нападу час (голодний, безвзятковий) і такий напрям вітру, коли він дме із пасі­ки іншого на його пасіку. Вночі він іде в ту чужу пасіку і загостреною дерев’яною чи залізною палицею через вічка проколює щільники у багатьох вуликах. Тоді вранці при­несений вітром медовий сирісний запах (дух) приваблює усіх бджіл в пасіці злого пасічника, і вони летять до вули­ків з попсованими заносами. Зразу ж починається сильна крадіжка меду;

2) якийсь пасічник, знаючи необізнаність і простакуватість іншого сусіднього пасічника, який має поблизу пасіку, і бажаючи прогнати його з бджолами по­далі від своєї пасіки, також використовуючи вітер, який дме від сусіда на його пасіку, оббризкує усі його вулики духмяним медом, звареним, наприклад, з мелісою, корицею та ін. На цей запах бджоли злого хитруна накинуться вели­кою силою на пасіку сусіда. Розпочинається таке злодійство (напад), що сусід неминуче повинен злякатися і вибратися з своїми бджолами подалі, в інше місце. Таких хитрощів можна робити багато. Визнається корисним викривати їх публічно, тому що вони завжди ганебні, недозволені.

§ 4. Будь-яке злодійство, яке робиться бджолами, слід розділяти на 4 ступені так:

1. Слабке, невелике, легке злодійство, коли бджоли- злодійки виносять мед не часто, а подекуди поодиноко окремими бджілками.

2. Посереднє, помірне злодійство, коли бджоли-злодійки виходять із льотка чужого вулика з медом одна за одною часто, але також по одній бджілці.

3. Сильним злодійством слід вважати таке, коли із льотка виходять одночасно по 3-5 і більше бджіл-злодійок.

4. Дуже сильним, або страшним, злодійством є таке, коли злодійки не вміщуються, щоб ввійти в льоток і назад із льотка. Тоді вони вкривають собою один або декілька вуликів.

146. П.І. Прокопович. Вибрані твори у трьох томах. Том 1. Харьків. Видавничий будинок «Фактор». 2010.

Обговорити на форумі>>

Общие работы по содержанию и уходу за пчелами

Конец зимы, начало весны. Работы в начале весеннего развития

Лето. Использование главного медосбора

Конец лета, осень. Подготовка к временному физиологическому покою

Зима. Зимний уход за пчелами