Главная → Статьи по пчеловодству → Содержание пчелиных семей и сезонные работы на пасеке

Общие работы по содержанию и уходу за пчелами

Переселение семей в однотипные и другие ульи

24.01.2010 Переселение семей в однотипные ульи и в ульи иного типа, и размера рамок.

Исправление семей с пчелами-трутовками

24.01.2010 Методы исправление семей с пчелами-трутовками.

Уход за семьями с трутневыми матками

20.11.2010 Уход за семьями с трутневыми матками, причины возникновения трутовочности маток. Исправление семей с трутовочными матками.

Действие центробежной силы на расплод

24.11.2010 Мы решили проследить, как влияет действие центро­бежной силы на расплод. Расплод брали открытый и за­крытый.
Выводы: пчел надо беречь и ни в коем случае не откачивать медовые рамки, имеющие расплод.

Устройство и расположение летков в улье

26.11.2010 Устройство и расположение летков в улье играют большую роль в жизнедеятельности пчелиных семей. С помощью летков регулиру­ется летная деятельность пчел, влаж­ность, температурный и газовый ре­жим в гнезде. Следовательно, летки влияют на важнейшие биологические процессы в семье пчел: развитие, ро­ение, сбор и переработку нектара, зи­мовку.

«Какой же быть улочке?»

17.01.2011 «Какой же быть улочке?» Этот вопрос вызван отсутствием единого мнения о межрамочном пространстве в гнезде медо­носной пчелы. Рассматривается вопрос о создании оптимальных условий для более интенсивной работы матки на большей площади сотов. Нужно было заста­вить пчел, густо обсиживавших только верхнюю по­ловину гнезда (улочка -12 мм), расселиться на большей площади сотов.

Технология А.И.Демко по содержанию и подготовке пчел для использования главного взятка с кипрея.

27.01.2013 Технология А.И.Демко по содержанию и подготовке пчел для использования главного взятка с кипрея.

Дополнительные попытки исправления трутневых семей

07.01.2017 Дополнительные попытки исправления трутневых семей

Про бджолину крадіжку (пчелиное воровсто). Про значення крадіжки і розподіл її на віди

07.01.2017 Бджолиною крадіжкою називається явище, коли іносімейні бджоли літають не у свій вулик і виносять із нього мед у свої вулики. Ці насильницькі вчинки бджіл точніше було б назвати грабіжництвом, а не злодійством, але пасічники звикли вживати слово «злодійство».
Злодійство бджіл розподіляється на 4 види, а саме: 1) просте (поодиноке); 2) складне (множинне); 3) взаємне; 4) зловмисне.

Про причини, які приваблюють бджіл до злодійства

07.01.2017 Причини бджолиного злодійства бувають різні, а саме:
1) природна схильність бджіл до грабіжництва;
2) буває також атмосферичний вплив пори часу, коли в усіх пасіках без видимої причини бджоли вкидаються у крадіжку;
3) неблагополучний стан бджолиних сімейств завжди викликає напад на них з боку бджіл-злодійок;
4) необережність і необачність самого пасічника нерідко буває причиною початку крадіжки;
5) злі, хитрі пасічники (чаклуни, відьмаки) іноді можуть своїми підступними діями зумовити напад бджіл.

Про охорону бджіл від злодійства.

08.01.2017 Застережні заходи проти злодійства

Про стійкість бджолиних сімейств проти злодійства і про самих злодіїв. Про самозахист бджіл.

08.01.2017 § 16. Слід знати, що:
1) в кожному вулику у робочий час до льотка і до усіх щілин у вулику призначається варта (караул) із особливих бджіл, і якщо бджоли-злодії увива­ються біля вулика, тоді до кожної щілини стає сторожа для захисту вулика від злодіїв. Якщо ж кількість злодіїв збільшується, то і число сторожів умножається;
2) у будь-якому бджолиному сімействі свої бджоли швидко узнають чужу, іносімейну, бджілку-злодійку, негайно її захоплюють і гри­зуть, а злі сімейства умертвляють злодія блискавично.

Про ознаки бждолиного злодійства.

08.01.2017 Злодійська тривога є першою ознакою, за якою пасічник помічає, що в його пасіці бджоли крадуть. При цьому зазвичай кажуть: «Бджола збунтувалась, злодії ла­зять у вуликах, злодії нападають». Досвідчений пасічник, навіть не заходячи в пасіку, на відстані, тільки почувши злодійський виск бджіл і побачивши їх незвичайний політ, зразу ж впізнає злодійську тривогу.

Про дослідження різних видів злодійства і відшукування вуликів які крадуть.

08.01.2017 Зачувши злодійську тривогу і переконавшись, що в пасіці є злодійство, вміючи швидко і безпомилково розпізнавати злодіїв від тих, кого грабують, пасічнику конче потрібно зразу ж узнати вид злодійства — чи він поодино­кий, чи множинний (складний), чи взаємний, чи зловмис­ний, і при цьому визначити ступінь злодійства — чи воно слабке, чи посереднє, чи сильне, чи дуже сильне і, нарешті, переконатися, чи це напали свої бджоли чи чужі або ж, навпаки, свої бджоли напали на чужих та ін.

Про простонародні способи проучування злодіїв.

09.01.2017 У різних країнах пасічники застосовують різні спо­соби зупинення бджолиного злодійства, але усі ці способи пов’язані з втратою (загибеллю) бджіл-злодійок і бджіл з вулика, який грабується, або ж з повним винесенням з ву­лика усього меду

Про різні способи зупиняти напад бджіл без виловлювання злодіїв.

09.01.2017 Якщо помічено який-небудь вид слабкого злодійс­тва, тоді треба втулковий вулик, який грабується, і той, який грабує, перевернути низом уверх, відкрити у вуликах верхні льотки навпроти пустоти, зменшивши вхід на одну бджілку. Інші види вуликів, наприклад, круглі й склад ані, треба обв’язати, перевернути і залишити у такому стані на добу. Від цього іноді напад припиняється.

Про правілний і вирішальний спосіб зупинити напад бджіл

11.01.2017 Зупиняючи бджолиний напад, вимагають дотриму­ватися двох вимог (умов), а саме: по-перше, приборкуючи напад, зберігати у вулику, який грабується, мед від ви­носу, по-друге, зберігати бджіл, які грабують, і тих, яких грабують, від розтрати.

Про виловлення злодіїв (Как вывловить пчел-воровок)

11.01.2017 35. Для того щоб повністю звільнитися від неспокою, який вчиняють щоденно бджоли, які звикли до злодійства, роблять так: виловивши злодіїв і випустивши їх з вечора у ловець, їх обов’язково видаляють із пасіки, відносять за 3 — 4 версти у заслання. Покійним Прокоповичем винай­дено снаряд (ловець), схожий на циліндр, обтягнутий дро­тяною сіткою. У такий ловець можна зловити усіх бджілок до одної. Злодії випускаються із нього швидко і зручно.

Про бджолині сімейства, спустошені злодіями.

11.01.2017 Якщо через недогляд пасічника одне або декілька сімейств буде повністю рознесено, то бджоли з цих сімейств найчастіше покидають вулик і розлітаються (розбивають­ся) по різних вуликах або ж вмирають з голоду у своєму вулику.

Постанови (відповідальність) за бджолине злодійство.

Пасіч­ники звикли завжди звинувачувати хазяїна бджіл-злодійок, будучи самі винними через недогляд власних бджіл. Іноді ці люди, вважаючи злодіїв чужими, самі знищують своїх бджіл