Главная → Методы пчеловодства → Предоставление роевой свободы → Використання природних роїв за методом А. І. Джмеля

Використання природних роїв за методом А. І. Джмеля

стаття російською

Роевой маточникПасічник колгоспу ім. Леніна, Калинівського району, Вінницької області, А. І. Джміль є прихильником природ­ного роїння. Навесні він спеціально створює такі умови для сильних сімей, щоб викликати в них ройовий настрій (тісне гніздо, підгодівля, сильне утеплення).

Коли вийде ранній рій, його садять за глуху перегородку в частину вулика, відгороджену від материнської сім'ї. Льоток робиться в протележний бік. Рою дається 4–6 рамок штучною вощиною і по одній рамці з розпло­дом, медом і пергою. Рій добре розвивається і відбудовує стільники. Матка починає класти яйця.

В материнській сім'ї молода матка, що вийшла зза­лишеного найкращого маточника, теж добре кладе яйця.

Перед головним взятком у рою забирають стару матку, виймають глуху перегородку і об'єднують материнську сім’ю з роєм.

Якщо рої виходять в період головного взятку, то ма­теринську сім'ю переносять у відділену частину вулика за глуху перегородку, льотком у протилежний бік, а на її місце садять рій. Йому дають 3 медо-пергових рамки з материнської сім'ї і 5–6 рамок з штучною вощиною. Рій добре підсилюється льотною бджолою, яка повертається на старе місце, і працює з властивою йому енергією.

В материнській сім'ї залишають добрий маточник. З нього виходить молода матка, вона добре відкладає яйця, і вся сім'я на кінець сезону підсилюється.

«Як підвищити продуктивність колгоспних пасік», О.В. Містергазе, Державне видавництво сільськогосподарської літератури Української РСР, Київ, 1957 р.

 

Использование естественных роев по методу А. И. Джмеля

статья на украинском

Пчеловод колхоза им. Ленина, Калиновского района. Винницкой области, А. И. Шмель является приверженцем естественного роения. Весной он специально создает такие условия для сильных семей, чтобы вызвать в них роевое настроение (тесное гнездо, подкормка, сильное утепление).

Когда выйдет ранний рой, его помещают за глухую перегородку в часть улья, отгороженную от материнской семьи. Леток делается в противоположной стороне. Рою дается 4–6 рамок с искусственной вощиной и по одной рамке с расплодом, медом и пергой. Рой хорошо развивается и отстраивает соты. Матка начинает класть яйца.

В материнской семье молодая матка, которая вышла из оставленного наилучшего маточника, тоже хорошо откладывает яйца.

Перед главным взятком в рое забирают старую матку, вынимают глухую перегородку и объединяют материнскую семью с роем.

Если рои выходят в период главного взятка,то материнскую семью переносят в отделенную часть улья за глухую перегородку, летком в противоположную сторону, а на ее место помещают рой. Ему дают 3 медо-пергових рамки из материнской семьи и 5–6 рамок с искусственной вощиной. Рой хорошо усиливается летной пчелой, которая поворачивается на старое место, и работает с присущий ему энергией.

В материнской семье оставляют хороший маточник. Из него выходит молодая матка, она хорошо откладывает яйца, и вся семья на конец сезона усиливается.

«Як підвищити продуктивність колгоспних пасік», О.В. Містергазе, Державне видавництво сільськогосподарської літератури Української РСР, Київ, 1957 р.

Предоставление роевой свободы

    30.04.2010
  • Використання природних роїв за методом А. І. Джмеля